• 1

  • 2

  • 3

Alçı Taşı Nedir?

Alçı taşı genel isimlendirmesinin karşılığı Genel Olarak Maden Kanunu’nda IV-A Grubu altında değerlendirilen jips ve anhidrittir. Kimyasal formülü caso4 + 2h2o olarak verilen ve bünyesinde iki molekül kristal su içeren jips, sektörel bazda en yaygın kullanılan endüstiriyel mineradir. Buna karşın suzuz caso4 olarak anılan anhidritin endüstiriyel anlamda yaygın bir kullanım alanı yoktur.